Categories
Uncategorized

老土的萬寧

用咗呢個7字頭嘅電話號碼差唔多三個月,估唔到仲係有公司未接受到用七字頭嘅電話號碼。

萬寧個app真係好老土。打對台嘅百佳一早就已經接受左呢個號碼,就算連OK便利店都可以打去叫佢人手幫我改電話號碼,唯獨萬寧咁老土(foodpanda都好老土,但行業唔同)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *